Mobil inomhustäckning

Inomhustäckning med repeaterlösning

Fungerar mobiltäckningen som den ska i dina lokaler – det är inte alltid det är så och det kan leda till förlorade affärer. Vi erbjuder tjänsten Mobil Inomhustäckning som innebär att vi installerar en repeaterutrustning som dirigerar om och fördelar radiosignalerna på ert kontor.

Vill Du äga och förvalta utrustningen eller köpa den som tjänst – det är ditt val.

Mobil inomhustäckning Standard

Standardpaketet innefattar en 3G-repeater för mindre lokaler. Den går att anpassa till alla operatörer och kan konfigureras om när ni byter operatör – men måste alltid anpassas till en specifik operatör. Det går att utöka med fler interna antenner vid behov. Denna repeater passar till lokaler med öppna ytor på upp till cirka 500 kvm och cirka 12 samtidiga användare.

 Förbättrad signalstyrka

Högre talkvalité

Bättre nätkapacitet

Mobil inomhustäckning Plus

Pluspaketet innefattar en helautomatisk och lättanvänd bandselektiv 3G-repeater för 2100 MHz-bandet. Denna repeater täcker in upp till cirka 3 000 kvadratmeter och har en kapacitet för cirka 50 samtidiga användare. Perfekt för t.ex. ett kontor, hus, mindre industribyggnad eller lager. Finns även för GSM 900 och 1800. Denna repeaterlösning går att anpassa till flera operatörer samtidigt.

Fem fördelar med Mobil inomhustäckning

  • Förbättrad signalstyrka
  • Högre mobil talkvalitet
  • Högre mobil datahastighet
  • Bättre utnyttjande av radiovågorna
  • Bättre nätkapacitet