Kunduppgifter

På Telekomcenter värnar vi om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig, som kund till Telekomcenter, om hur vi kommer att hantera dina personuppgifter framöver.

Den 25 maj 2018, började den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla och den ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter knutna därtill, skärptes. Med anledning av detta har vi därför förtydligat vår integritetspolicy. Den nya policyn innehåller information om hur vi använder och skyddar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter i samband med detta.

Vi kommer aldrig att sälja vidare information om dig eller ditt företag till någon tredje part.

Du kan alltid kontakta oss och få ut all information som vi har lagrad om dig.