Ändrade skattesatser för kemikalieskatt

Ändrade skattesatser för kemikalieskatt från 1 augusti 2019 Skatteverket har beslutat att ändra skattesatserna för kemikalier i viss elektronik och de nya skattesatserna börjar gälla från och med den 1 augusti 2019.

Kostnaden ändras från 122 kr/kg till 160 kr/kg och maxbeloppet från 327 kr till 440 kr.

För er som kund kommer vi justera kemikalieskatten på de varor som påverkas av denna ändring från och med den 1 augusti. För mer information gällande de ändrade skattesatserna hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.